The collection this block was previously pointing to has been removed. Please select another.

Διπλοκατοικία στο λόφο Φιλοπάππου

 
 

Το κτίριο βρίσκεται στις παρυφές του λόφου Φιλοπάππου, με πρόσωπο σε ένα μικρό πάρκο σε επαφή  με το δυτικό τμήμα της περιφερειακής οδού στα Άνω Πετράλωνα.

Η περιοχή έχοντας υπάρξει προσφυγικός συνοικισμός, αποτελείται από μικρά οικόπεδα συνεχούς και χαμηλής δόμησης. Παράλληλα βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο μεταίχμιο, πυκνού αστικού ιστού και αδιατάρακτου φυσικού αθηναϊκού τοπίου.

Ζητούμενο κτιριολογικό πρόγραμμα από την ιδιοκτήτρια εταιρία ήταν η κατασκευή δυο κατοικιών. Βασική επιλογή υπήρξε η ανάπτυξη καθεμίας σε τρία επίπεδα ενσωματώνοντας από ένα σημαντικό υπαίθριο χώρο. Η πρώτη στις στάθμες υπογείου, ισογείου και πρώτου ορόφου με ένα εσωτερικό κήπο στον ακάλυπτο και η δεύτερη στον δεύτερο και τρίτο όροφο με πρόσβαση από το εσωτερικό του στο φυτεμένο δώμα.

Η σύνθεση επηρεάστηκε από την επεξεργασία τεσσάρων κύριων ζητημάτων.

Το πρώτο ήταν η άμεση γειτνίαση και η οπτική επαφή με το κτίριο που σχεδιάσαμε για την ίδια εταιρία δύο χρόνια πριν με το ίδιο περίπου μέγεθος και κτιριολογικό πρόγραμμα.  Τα κτίρια έτσι έπρεπε να αναπτύξουν μια διαλεκτική σχέση, μοιράζονται στοιχεία έκφρασης, διάταξης χώρων και κατασκευής αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιούνται.

Το δεύτερο ήταν το έντονα παράγωνο σχήμα του οικοπέδου. Το κτίριο οργανώνεται με τη κατασκευή ενός συμπαγούς στερεού από οπλισμένο σκυρόδεμα που παραλαμβάνει τις αμβλείες γωνίες του οικοπέδου και φέρει βοηθητικές λειτουργίες και κατακόρυφες κινήσεις. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται μια ορθοκανονική ζώνη η οποία φέρει τους χώρους διημέρευσης με τη μέγιστη δυνατή διαμπερότητα, φωτισμό, αερισμό και θέαση.

Τρίτο ζήτημα υπήρξε η ανάπτυξη πολλαπλών σχέσεων με τους εξωτερικούς χώρους. Το δώμα φυτεύεται συνεχίζοντας νοητά τη βλάστηση του λόφου, οι χώροι διημέρευσης συνεχίζονται σε εξώστες σε όλο τους το πλάτος φέρνοντας στο εσωτερικό τη θέα του λόφου και η δημιουργία ενός φυσικότροπου κήπου παρέχει ανάλογες σχέσεις στο εσωτερικό του κτιρίου.

Τέλος, η υλικότητα του κτιρίου εκφράζει τις λειτουργίες του. Οι λειτουργικές ζώνες των χώρων ορίζονται αφενός από τα στοιχεία εμφανούς σκυροδέματος του σκελετού του κτιρίου αφετέρου με την ενσωμάτωση και απόκρυψη των βοηθητικών λειτουργιών μέσα από λευκές ξύλινες κατασκευές που μπορούν να μεταβάλλουν τη χρήση των χώρων.

Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Νικολέττα Κανέλλου, Άννυ Ρούσσου, Λουκία Lhomme, Αθανασία Ψαράκη / Φωτογραφίες: Caroline May  / Συνολική επιφάνεια: 268,83m² / Χρονολογία: 2009-2011

 

The building is located at the foot of the hill Philopappos, facing a small park in contact with the western part of the ring road in Ano Petralona.

The area previously a refugee settlement consists of small plots and low, in contact constructions. It is a special intersection, dense urban fabric at one side and undisturbed natural Athenian landscape at the other.

Building program requested by the owner company required two houses. Main choice was the development of each on three levels incorporating a substantial outdoor space. The first on basement, ground floor and first floor with a garden on the back and the second on the second and third floor with direct access to the green roof.

The concept was affected by processing four main issues.

The first was the close proximity and visual contact with the building we had designed for the same company two years ago with the same approximate size and building program. The buildings had to develop a dialectic relationship, share expression, assembly and materials characteristics but at the same time vary.

The second was the highly oblique shape of the plot. The building is organized by constructing a solid volume of reinforced concrete which receives the obtuse angles of the plot and incorporates auxiliary functions and vertical movements. This leaves an orthonormal zone which incorporates living spaces with maximum natural lighting, ventilation and views to the surroundings.

The third issue was the development of multiple relationships with the outdoors. The roof is planted continuing in a way the vegetation of the hill, the living rooms open across their width to outdoor spaces bringing the view of the hill into the interior and the natural-like garden at the back provides similar relationships to the spaces looking at the back of the building.

Finally, the materiality of the building expresses its functions. The functional areas of the houses defined by both the elements of exposed concrete frame of the building and by integrating and hiding ancillary functions within white wooden constructions that can alter the spaces use.

Associates architects: Nikoletta Kanellou, Annie Roussou, Loukia Lhomme, Athanasia Psaraki / Photographer: Caroline May / Total floor area: 268,83 m² / Year: 2009-2011