The collection this block was previously pointing to has been removed. Please select another.

Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός - Εξαγορά "Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων"

International Architectural Competition - Honorable Mention "Museum of underwater antiquities"


 

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός: "Ανασχεδιασμός του υπάρχοντος κτιρίου του αποθηκευτικού σταθμού σιτηρών (SILO) και του περιβάλλοντος χώρου του σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων και Ανάπλαση Παράκτιας Ζώνης του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά και μετατροπή της σε ελεύθερο ανοικτό χώρο υπαίθριας ψυχαγωγίας".

Ο σχεδιασμός του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων και η Ανάπλαση της Παράκτιας Ζώνης του ΟΛΠ έρχονται να λειτουργήσουν ως ένα σύνολο που σεβόμενο τα σημερινά χαρακτηριστικά του κτιρίου του silo και της λιμενικής ζώνης, θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο πολιτιστικό πόλο έλξης.

Βασικός στόχος του σχεδιασμού του Μουσείου υπήρξε η δημιουργία ενός βιωματικού χώρου που θα ενεργοποιεί τις αισθήσεις των επισκεπτών μέσω της κίνησής τους σε αυτόν. Ερμηνεύοντας τη μουσειολογική προμελέτη επιλέχθηκε η μόνιμη έκθεση να τοποθετηθεί εντός του κτιρίου του silo ενώ οι υπόλοιπες λειτουργίες οργανώνονται σε μια νέα υπόσκαφη πτέρυγα αφήνοντας έτσι αναλλοίωτο το στιβαρό όγκο του υπάρχοντος κτιρίου.Οι έξι θεματικοί άξονες της έκθεσης αναφέρονται σε δυο ξεχωριστά αντικείμενα, τις ενάλιες αρχαιότητες οι πέντε πρώτοι και το κτίριο του silo ο έκτος. Αυτή τη διάκριση ερχόμαστε να αναδείξουμε αναπτύσσοντας τον έκτο θεματικό άξονα όχι ως αυτοτελές αντικείμενο αλλά καθ΄ όλη την έκταση των υπόλοιπων πέντε.

Κεντρική ιδέα της σύνθεσης είναι η κίνηση των επισκεπτών εντός του μουσείου να ακολουθεί αναλογικά  τη σειρά εργασιών των λειτουργιών της αρχικής χρήσης του κτιρίου. Οι σημαντικότεροι εκθεσιακοί χώροι τοποθετούνται στο χαρακτηριστικότερο τμήμα του κτιρίου του silo, τον χώρο των κυψελών. Ο σχεδιαστικός χειρισμός τους έγινε με τρόπο που να παραπέμπει στο χαρακτήρα των εκτιθέμενων αρχαιοτήτων,  τις χρονοκάψουλες, κλειστά δηλαδή σύνολα ενάλιων ανασκαφών. Ο αποτελούμενος από συνεχή κλειστά κελύφη χώρος σμιλεύεται δημιουργώντας μια διαδοχή υποσυνόλων ανάλογων με υποθαλάσσια σπήλαια μέσα στα οποία οργανώνονται οι επιμέρους εκθεσιακές ενότητες.

Ο σχεδιασμός της υπό ανάπλαση παράκτιας ζώνης του ΟΛΠ, έρχεται να δημιουργήσει μια νέα Προβλήτα Πολιτισμού και να προσφέρει στη πόλη μια διέξοδο στη θάλασσα μέσω της ενεργοποίησης των προσκείμενων ελεύθερων χώρων. Η περιοχή στην οποία χωροθετούνται οι νέες πολιτιστικές δραστηριότητες σχηματίζει μια ζώνη επιμήκους προκυμαίας με  υπερτοπικό χαρακτήρα, ένα περίπατο των κατοίκων και επισκεπτών στη θάλασσα,  ενώ γύρω της δημιουργούνται χώροι ξεκούρασης και αναψυχής, μικρότερης κλίμακας, με περισσότερο τοπικό χαρακτήρα, ένα πάρκο για τον Πειραιά.

Η διαμόρφωση της περιοχής των χώρων αναψυχής συνδιαλέγεται με το χαρακτήρα της λιμενικής ζώνης, χωρίς να έρχεται σε ρήξη με αυτόν. Και αυτό καθώς η σημερινή εικόνα της έχει για χρόνια αποτυπωθεί στη συλλογική μνήμη της πόλης όντας ενεργό κομμάτι της. Ο συνολικός σχεδιασμός της διαμόρφωσής επεξεργάζεται την ιδέα της σταδιακής επανάκτησης  από τη φύση των ανθρώπινων επεμβάσεων. Η εκτεταμένη επικάλυψη του φυσικού εδάφους για τη δημιουργία του λιμένα, με το χρόνο ρηγματώνεται και καθιζάνει. Μέσα από τις ρωγμές αναδύονται φυτά και στις λεκάνες συγκεντρώνεται νερό, σχηματίζοντας μια ποικιλία χώρων και εναλλαγών.

Κατάσταση: Διαγωνισμός-εξαγορά / Ομάδα μελέτης: Θωμόπουλος Δημήτρης, Κανέλλου Νικολέττα, Κρεμμύδα Λήδα, Ματάλα Μυρτώ, Πίτσιος Ηλίας, Κανέλλος Αναστάσιος / Συνεργάτες: Βενιεράκης Μανώλης, Ζάχος Θεόφιλος / Χρονολογία: 2013

 

Open Architectural Competition: “Redesign of the existing cereals’ stock house building facilities (SILO) and its surrounding open space into a Museum for Underwater Antiquities and Regeneration of part of the Piraeus Port Authority (OLP) Coastal Zone - transformation into an open public space for outdoor activities”.

A key design goal was to create an experiential space that stimulates the senses of visitors through their movement in it. The museum corresponds to its special function in a contemporary way, while highlighting the existing building’s shell and its original use.

 The design of the museum was based on the interpretation of the museological preliminary study and its adaptation by locating the permanent exhibition space within the silo complex. Towards this direction, the complimentary functions are organized into an underground section so as the main volume of the building remains attached.

The six sections of the exhibition concern two separate topics: the first five refer to  underwater antiquities, while the sixth one is related to the silo building and its original use. This distinction is increased by developing the sixth topic throughout the rest exhibition, rather than remaining strictly separated.

The concept synthesis is that the movement of visitors in the museum to follow proportional the function’s route of the original use of the building. The main exhibition spaces are located in the most typical part of the silo building, within the area of the cells. The way the cells were handled refers to the character of exposed antiquities, the time capsule, closed sets of marine excavations. The closed shells are sculpted creating succession subgroups according underwater caves within which individual exhibition sections are organized.

The former port area and Kekropos highway seperates the city from the sea access. Concept design of the regeneration of the coastal zone of OLP, is the creation of a new Pier Culture and its connection with the city through the activation of adjacent open spaces, the archaeological site "Kastraki" and the extent to Agios Dionysios. The area in which the new cultural activities are sited form a band with supra local character, a promenade for residents and visitors to the sea, and around it a more localized,  creative space for relaxation and recreation, a park for Piraeus.

The configuration of the area of recreation converses more with the character of the port area, despite coming into conflict with him. And this as the current image has for years in the collective memory of the city being an active part of it. The overall design of the modeling process the concept of progressive recovery of the nature of human intervention. The extensive overlap of the natural terrain to create the port, with time crack and collapse. From inside the cracks plants are emerging and rainwater is collected.

 

Status: Competition-prize / Project team: Thomopoulos Dimitris, Kanellou Nikoletta, Kremmida Lida, Matala Mirto, Pitsios Ilias, Kanellos Anastasios / Associates: Venierakis Manolis, Zachos Theofilos / Year: 2013