The collection this block was previously pointing to has been removed. Please select another.

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός "Κτήριο Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας Νίκος Κ. Σιακόλας"

 

 

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής πρόκειται να ανεγερθούν στον υφιστάμενο πυρήνα της Πανεπιστημιούπολης που βρίσκεται στην Αθαλάσσα, ως συνέχεια του υπάρχοντος δομημένου κτηριακού  όγκου της περιοχής. Έτσι, προτείνεται η τοπική διεύρυνση του Belvedere σχηματίζοντας έναν κοινόχρηστο στεγασμένο χώρο που προσφέρει οπτική και αντιληπτική διέξοδο προς το περιβάλλον φυσικό τοπίο και το σημαντικό τοπόσημο του λόφου Άρωνα. 
    Βασική συνθετική πρόθεση  αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου ροϊκού χώρου, που διατρέχει το σύνολο του κτηρίου και οργανώνει γύρω του τις επιμέρους λειτουργικές ενότητες. Στόχος αυτής της χειρονομίας είναι η διαρκής αλληλεπίδραση των χρηστών του κτιρίου (ακαδημαϊκών, φοιτητών, ερευνητών και εργαζομένων) καλλιεργώντας το αίσθημα του ανήκειν στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 
    Το κτηριολογικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής χωρίζεται σε δύο λειτουργικές ενότητες. Η πρώτη αποτελείται από τους χώρους διδασκαλίας και την διοίκηση και χωροθετείται στις στάθμες πρώτου και δεύτερου ορόφου. Η δεύτερη ενότητα, αυτή των ερευνητικών εργαστηρίων, τοποθετείται στη στάθμη κάτω από τον υπαίθριο χώρο, ενώ στην ενδιάμεση  στάθμη εισόδου διαμορφώνεται ένας φυσικότροπα σχεδιασμένος στεγασμένος χώρος, Για τον καλύτερο σχεδιασμού του ροϊκού χώρου χρησιμοποιούνται  μια σειρά από καμπύλες χαράξεις στο εσωτερικό ενός σαφώς ορισμένου γεωμετρικού στερεού, που επιτρέπει στις λειτουργίες να εναλλάσσονται ομαλά.
    Ο τρόπος κατασκευής του κτηρίου υλοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετήσει τις βασικές συνθετικές επιλογές. Ο φέρων οργανισμός των χαμηλότερων σταθμών κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ένα κάνναβο ελεύθερων υποστυλωμάτων και τοιχίων. Οι στάθμες των υπερκείμενων δύο ορόφων επί pilotis κατασκευάζονται από σύμμεικτη κατασκευή με μεταλλικούς δικτυωματικούς φορείς. Η όψη του χαμηλότερου επιπέδου χτίζεται με τοπική ορθοκανονικά κομμένη πουρόπετρα, συνεχίζοντας την υφή του φυσικού κρημνού, που οργανώνει το «Belvedere». Οι δύο ανώτερες στάθμες επενδύονται με μεταλλική  διάτρητη όψη σε απόσταση από τα περιμετρικά υαλοστάσια, εξασφαλίζοντας επαρκή φωτισμό, αερισμό και θέαση, ενώ οι καμπυλόμορφοι εσωτερικοί τοίχοι  διαμορφώνονται από εναλλαγή ημιδιαφανούς δομικού υλικού (u glass) και λωρίδες ξυλείας.
Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι το κτίριο της Ιατρικής Σχολής, με το σαφή γεωμετρικό του όγκο και το κεντρικό αίθριο  χρησιμοποιεί μια σειρά στρατηγικών αειφόρου σχεδιασμού και ενσωματώνει ενεργητικά και παθητικά συστήματα ανταποκρινόμενο, έτσι, στις σύγχρονες απαιτήσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Κατάσταση: Διαγωνισμός / Ομάδα μελέτης: Θωμόπουλος Δημήτρης, Βενιεράκης Μανώλης, Καράλη Ξένια, Παπασπύρου Στέλλα - ΚωνσταντίναΡούσσου Μίνα / Χρονολογία: 2015

 

The premises of the Medical School Building will be built on the core of the existing campus which lies in Athalassa, Cyprus, as a continuation of the existing building stock in the area. Thus, the aim of the proposal is to widen the Belvedere (main pedestrian street on campus) and to create a communal roofed space which offers an unobstructed visual and perceptual contact with the natural environment and the Aronas Hill, a landmark for Nicosia.
Therefore, the basic design conceptrefers to the creation of a single flowing space which penetrates every floor of the building and around which the various functional units are organized. The intention, finally, is to create an environment where there always a constant interaction between the building users (academics, students, researchers and workers) fostering a sense of belonging to the academic community.
The functional requirements of the Medical School are divided, according to our proposal, into two sections. The first section consists of the teaching and administration facilities and expands in the upper levels of the building while the second section refers to the research laboratories and is located underground. Between these two sections, in the level of the Belvedere, the main entrance of the building is located, under the communal roofed space mentioned before. The interior of the building in general is organized by using curved walls of U-Glass or timber strips, in order to achieve a more flowing space and a smooth rotation between the separate functional units.
The method of building construction is implemented in such a way as to serve the basic concept ideas. The lower body of the building is constructed of reinforced concretein a grid of columns and walls while the upper body is placed on pilotis has an metal bearer and a perforated metal facade. Finally, the level underground is built using a local sandstone in orthogonal cuts in order to the natural texture of the flap to be continued.

Status: Competition / Project team: Thomopoulos Dimitris, Venierakis Manolis, Karali Xenia, Papaspyrou Stella - Konstantina, Roussou Mina / Year: 2015