The collection this block was previously pointing to has been removed. Please select another.

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός - Τιμητική Διάκριση "Δημιουργία Μουσείου για την Αξιοποίηση της Αργούς"

 

 

Το υπό μελέτη Οικοδομικό Τετράγωνο 1303 στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως της πόλης του Βόλου αποκόπτεται από το άμεσο περιβάλλον του, τη συνοικία Νεάπολη δυτικά και τη θάλασσα ανατολικά, εξαιτίας της λεωφόρου Αθηνών και της κλειστής λιμενικής ζώνης αντίστοιχα. Ωστόσο, εντάσσεται σε μία ενιαία γραμμική ζώνη χώρων δημόσιων λειτουργιών, με το πάρκο του Πεδίου του Άρεως, το Εκθεσιακό - Αθλητικό Κέντρο και την Πολυτεχνική σχολή. Η ζώνη αυτή μπορεί να αποκτήσει διέξοδο στο κέντρο της πόλης του Βόλου, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής.
Το κύριο έκθεμα του προτεινόμενου μουσείου, το ανακατασκευασμένο καράβι της Αργούς, είναι ένα εξόχως συμβολικό και ιστορικά πολύτιμο αντικείμενο. Η ιδιαιτερότητα αυτών των συμβολισμών όσο και η πολυπλοκότητα της κατασκευής του σύγχρονου αντιγράφου, υπαγορεύουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα τα αναδεικνύει χωρίς να τα υπονομεύει. Βασική συνθετική επιλογή υπήρξε ο σχεδιασμός ενός κτηρίου χωρίς μορφολογικές αναφορές και κατασκευαστικές εντάσεις με στόχο την ανάδειξη της σημαντικότητας του τοποθετημένου κεντρικά εκθέματός του, ένα Κέλυφος για την Αργώ.
Το κτήριο εκφράζεται ως λιτό γεωμετρικό πρίσμα. Από τον κυρίως όγκο του αφαιρούνται σημειακά τμήματα μάζας δημιουργώντας μια σειρά εσωτερικών αυλών μέσα από τις οποίες το φυσικό φως διεισδύει σε επιλεγμένους χώρους του. Στο συμπαγές αυτό περίβλημα που έχει ως στόχο την προφύλαξη του βασικού εκθέματός του, δημιουργούνται ανοίγματα στοχευμένα σε επιλεγμένα σημεία θέασης της πόλης, του πάρκου και της θάλασσας.  Δημιουργείται έτσι μια συνεχής εναλλαγή κλειστού και ανοιχτού χώρου που ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες όσο και στο χαρακτήρα του μουσείου.
Οι συνθετικές επιλογές σχετικά με τον όγκο και την κίνηση, συντείνουν στη δημιουργία ενός διακριτικού και ταυτόχρονα αναγνωρίσιμου κτηρίου, ανάλογο του πολιτιστικού χαρακτήρα που υπηρετεί. Η σχεδιαστική λιτότητα συνδυαστικά με την επιλεκτική διείσδυση φυσικού φωτισμού και του λευκού χρωματισμού, στοχεύει στη δημιουργία ενός εσωτερικού περιβάλλοντος που παραπέμπει στην πρωινή αχλή της θάλασσας, εικόνα που συμβάλει στην ανάκληση του Μύθου.

Κατάσταση: Διαγωνισμός-Τιμητική Διάκριση / Ομάδα μελέτης: Θωμόπουλος Δημήτρης, Καράλη Ξένια, Βενιεράκης Μανώλης, Ρούσσου Μίνα, Γεωργιτσοπούλου Ιωάννα / Γραφιστική επιμέλεια: Κανέλλου Νικολέττα / Χρονολογία: 2014

 

The site in the Pedion Areos of the city of Volos is cut off from its close surroundings , the west district of Neapoli and the sea east , because of Athens Avenue and the port area respectively . However, it is part of a linear zone areas of public functions, the park Pedion Areos , Exhibition - Athletic Centre and the Polytechnic School . This zone can acquire their way into the center of the city of Volos, offering significant potential to enhance the area.
The main exhibit of the proposed museum, the reconstructed ship Argo, is a highly symbolic and historical artifact. The particularity of these symbols and the complexity of the construction of the modern reproduction, mandates the creation of an environment that brings out them without undermining its significance. Main synthetic aim was to design a building without morphological references and structural tensions, to highlight the importance of standing centrally exhibits, a shell for Argo.
The building is expressed as a simple geometric form. From the main volume of the mass portions are removed, creating a series of internal courtyards through which the natural light penetrates to selected areas. In this compact volume which is intended to protect the basic showpiece, openings targeting selected viewing points of the city, the park and the sea. Those strategies create a continuous alternation of closed and open space that meets both the needs and the nature of the museum.
Synthetic options on the volume and movement, contributes to the creation of a distinctive and recognizable at the same time building, similar to the cultural character that serves. The simplicity of the design combined with the selective penetration of natural lighting and white coloring, aims to create an internal environment that refers to the morning mist of the sea, a picture help to recall the
Myth.

Status: Competition-prize / Project team: Thomopoulos Dimitris, Karali Xenia, Venierakis Manolis, Roussou Mina, Georgitsopoulou Ioanna / Graphics: Kanellou Nikoletta / Year: 2014