The collection this block was previously pointing to has been removed. Please select another.

Ελαιουργείο στη Πύλο

 

Το οικόπεδο της μελέτης βρίσκεται σε μια ημιορεινή αγροτική έκταση  της Πύλου, περιτριγυρισμένο από ελαιώνες και αμπελώνες. Ζητούμενο πρόγραμμα από  τους εργοδότες υπήρξε ο σχεδιασμός ενός κτιρίου που θα στεγάσει τις ανάγκες μιας σύγχρονης μονάδας παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου και μιας αντίστοιχης μονάδας βρώσιμης ελιάς. Βασική παράμετρος υπήρξε το κτίριο να μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με περιορισμένο οικονομικό κόστος.

Η κεντρική ιδέα του κτιρίου έρχεται να ερμηνεύσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου. Ένα τεθλασμένο στέγαστρο στο χρώμα των φύλλων της ελιάς που παραπέμπει στην κορυφογραμμή των ελαιώνων και μια «βάση» από κόκκινα ορθόκενα τούβλα που προσομοιάζουν στο χαρακτηριστικό χρώμα του έδαφος της περιοχής.

Κύρια συνθετική δομή υπήρξε η οργάνωση της κάτοψης του κτιρίου βάσει τριών διακριτών ζωνών που θα στεγάζουν αντίστοιχες λειτουργίες, τη μονάδα βρώσιμης ελιάς στη βόρεια πλευρά, τη μονάδα ελαιόλαδου στη νότια και μια ζώνη με χώρους αποθήκευσης και συσκευασίας των προϊόντων καθώς και χώρους για κοινό και γραφεία στο κέντρο. Η προσέγγιση του κτιρίου, τόσο για το κοινό και τους εργαζόμενους όσο και για την προς επεξεργασία πρώτη ύλη, την ελιά, γίνεται από την δυτική πλευρά και τα έτοιμα προϊόντα αποθηκεύονται και στη συνέχεια διανέμονται από την ανατολική πλευρά του κτιρίου. Η οργάνωση αυτή του κτιρίου σε τρεις διακριτές διαμήκεις ζώνες που λειτουργούν προς μια φορά ανταποκρίνεται στο βιομηχανικό χαρακτήρα του κτιρίου βάσει του σχεδιαστικού  και αντιληπτικού  πρότυπου της «γραμμής παραγωγής» ενώ παράλληλα εξυπηρετούν με το βέλτιστο τρόπο τις προδιαγραφές  που ορίζουν οι σύγχρονοι κανόνες υγιεινής στη παραγωγή τροφίμων.

Η κατασκευή του κτιρίου είναι μεταλλική με φέροντα μεταλλικά στοιχεία και στοιχεία πλήρωσης από πάνελ βιομηχανικού τύπου έτσι ώστε το κτίριο να είναι δυνατό να κατασκευαστεί σε σύντομο χρόνο και με περιορισμένο κόστος. Οι κατακόρυφοι διάτρητοι τοίχοι  της νότιας και της βόρειας όψης σε συνδυασμό με τους, σε μικρή απόσταση, τοίχους πλήρωσης του κτιρίου, λειτουργούν ως όψη διπλού κελύφους σκιάζοντας από τον έντονο νότιο ήλιο και ελέγχοντας το βόρειο άνεμο βοηθώντας με αυτό το τρόπο στη θερμική συμπεριφορά του κτιρίου.

 

Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Νικολέττα Κανέλλου, Μαρία Χριστοφή / Επιφάνεια οικοπέδου: 7828 m² / Συνολικό εμβαδόν κτιρίου: 785 m² / Φωτογραφίες: Φώτης Μηλιώνης / Χρονολογία: 2013 - 2015

 

The site is located in the semirural area of Pylos and surrounded by olive groves and vineyards. The clients’ brief requested the design of a building that would accommodate the needs of a modern production, processing and packaging unit of olive oil and those of a corresponding one for edible olives. It was of essence that the design and implementation of the proposal would be realised within a short amount of time and on a limited budget.

The building concept is to interpret the unique characteristics of the landscape. A zigzagged roof coloured like the olive leaves refers to the ridge of the olive groves and a red brick orthogonal grid "base" reminds the characteristic colour of the area soil.

The main compositional concept was based on organising the floor plan into three distinct zones that house the according functions; the edible olives unit on the north side, the oil unit in the south and a storage and packaging zone with public spaces and offices in the center. The access to the building, both for the public and the employees as well as for the olives – being the raw material to be processed – happens on the west side, whilst the finished products are stored and then distributed on the east side. Organizing the building into three distinct longitudinal zones that operate one-way responds to the industrial character of the building, based on the design and perceptual model of a "production line", while serving at the same time the optimal specifications that define modern hygiene standards in food production.

This is a structure with steel load-bearing elements and prefabricated filling panels, for the building to be constructed in a short time and with limited costs. The vertical perforated walls of the southern and northern side in combination with the filling walls that are positioned very close to them, work as double-shell facade shading from the intense southern sun and controlling the northern wind, thus enhancing the thermal behavior of the building.

Associates architects: Nikoletta Kanellou, Maria Christofi / Total plot area: 7828 m² / Total floor area: 785 m² / Photos: Fotis Milionis / Year: 2013 - 2015